Rolnictwo ekologiczne

Dlaczego warto stawiać na rolnictwo ekologiczne?

Zalety rolnictwa ekologicznego – dlaczego warto stawiać na Polską żywność ekologiczną?

Rolnictwo ekologiczne to metoda uprawy roślin bez użycia syntetycznych nawozów, pestycydów i herbicydów. Zamiast tego rolnicy ekologiczni polegają na naturalnych procesach, aby utrzymać zdrowie gleby i kontrolować chwasty i szkodniki. 

W wielu częściach świata żywność organiczna jest postrzegana jako droższa lub mniej odżywcza niż zwykłe produkty ze sklepu spożywczego. Istnieje jednak wiele korzyści wynikających z uprawy ekologicznej. Proces ten jest lepszy dla gleby i zwiększa jej ogólną żyzność, co z kolei oznacza, że uprawy organiczne potrzebują mniej nawozów, aby dobrze rosnąć. Istnieje również mniejsze ryzyko skażenia przez zwierzęta lub metale ciężkie.

Podczas gdy koszt przejścia na produkcję całkowicie ekologiczną jest czasami zaporowy dla mniejszych gospodarstw – zwłaszcza jeśli nie posiadają one własnej ziemi – istnieją pewne kluczowe względy przy rozpoczynaniu od podejścia „prawie organicznego”, które mogą ułatwić sprawy w dół drogi, jeśli kiedykolwiek będziesz chciał w pełni przejść na organiczne metody uprawy.

Poniżej przedstawiamy wszystko, co należy wiedzieć o rozpoczęciu działalności w gospodarstwie ekologicznym:

Co oznacza rolnictwo ekologiczne?

Kiedy ktoś mówi, że jego produkty są ekologiczne, oznacza to, że zostały one wyhodowane zgodnie z określonymi standardami. Uprawy ekologiczne nie są traktowane syntetycznymi nawozami lub pestycydami i są uprawiane zgodnie z pewnymi zasadami, takimi jak unikanie stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i unikanie stosowania syntetycznych środków chemicznych.

Zasady dotyczące tego, co można, a czego nie można nazwać ekologicznym, różnią się w zależności od kraju. W Stanach Zjednoczonych USDA reguluje żywność ekologiczną od 2002 roku, a Unia Europejska posiada system od 1990 roku. W USA, aby produkt żywnościowy mógł być oznaczony jako ekologiczny, gospodarstwo ekologiczne musi spełniać określone standardy ustanowione oraz sprawdzane przez jednostki certyfikujące oraz USDA. Obejmuje to uprawę bez syntetycznych pestycydów, syntetycznych nawozów (w tym obornika) i inżynierii genetycznej.

Zwierzęta hodowlane, które produkują ekologiczne mięso, jaja i produkty mleczne muszą być karmione w 100% ekologiczną paszą.

Jak uprawiana jest żywność organiczna?

Dla wielu rolników początkowe przejście na ekologiczne rolnictwo może być trudne, ponieważ wymaga zmiany sposobu myślenia. Rolnicy stosują płodozmian, aby kontrolować szkodniki, uprawiają różne rośliny, aby zmaksymalizować żyzność gleby i używają naturalnych źródeł nawozu, aby utrzymać zdrową glebę. Obornik jest jednym z najbardziej powszechnych nawozów organicznych, podobnie jak kompost i rośliny okrywowe, takie jak rośliny strączkowe i koniczyna.

W trakcie produkcji ekologicznej, rolnicy częściej zmieniają swoje uprawy, czasami sadząc nowe rośliny na tym samym kawałku ziemi w każdym sezonie. Jeśli chodzi o szkodniki, rolnicy ekologiczni często używają kombinacji pułapek, pożytecznych owadów i naturalnych repelentów, takich jak mielony pieprz, mydła i oleje, aby kontrolować szkodniki bez polegania na syntetycznych pestycydach.

Korzyści z rolnictwa ekologicznego

Najważniejsze zalety rolnictwa ekologicznego są dostrzegalne gołym okiem nawet dla laika:

  • Lepsze dla gleby – rolnictwo ekologiczne w mniejszym stopniu opiera się na nawozach syntetycznych, co może wpłynąć na jej żyzność, odporność i mniejszą podatność na erozję.
  • Mniejsze ryzyko zanieczyszczenia – przy mniejszej ilości syntetycznych pestycydów i nawozów istnieje mniejsze ryzyko zanieczyszczenia metalami ciężkimi lub toksycznymi chemikaliami.
  • Bardziej odżywcze produkty -w niektórych przypadkach wykazano, że produkty ekologiczne są bardziej odżywcze niż produkty konwencjonalne.
  • Bardziej zrównoważone – rolnictwo ekologiczne zużywa mniej wody i zasobów do produkcji danej ilości żywności, co oznacza, że mają pozytywny wpływ na zachowanie równowagi biologicznej.
  • Lepsze dla dzikiej przyrody – rolnictwo ekologiczne jest lepsze dla dzikiej przyrody, zwłaszcza pszczół, ptaków i innych zapylaczy, ponieważ minimalizuje negatywny wpływ rolnictwa na środowisko naturalne.
  • Bardziej etyczne rolnictwo – rolnictwo ekologiczne jest bardziej humanitarne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Poszanowanie zwierząt, pochodzących z gospodarstw ekologicznych jest znacznie większe, niż w gospodarstwie konwencjonalnym.
  • Lepsze dla zdrowia – jedzenie produktów ekologicznych uprawianych bez syntetycznych pestycydów jest lepsze dla ludzkiego zdrowia, ponieważ może zmniejszyć narażenie na niektóre pestycydy. 

Wady rolnictwa ekologicznego

  • Droższe – metody rolnictwa ekologicznego wymagają więcej pracy i więcej zasobów, co może sprawić, że produkty będą droższe.
  • Wolniejszy wzrost – niektóre uprawy, jak warzywa korzeniowe, wymagają mniej nawozów i mogą być mniej podatne na choroby, ale rosną też wolniej. To sprawia, że są one złym wyborem dla pól o dużym zapotrzebowaniu na produkty. 

Dlaczego warto stawiać na rolnictwo ekologiczne?

Biorąc pod uwagę najważniejsze zalety rolnictwa ekologicznego jest ono lepsze dla gleby, mniej ryzykowne pod względem zanieczyszczenia, może być bardziej zrównoważone i lepsze dla dzikiej przyrody. Jednak może być droższe i bardziej czasochłonne. Gospodarstwa ekologiczne opierające się na hodowli zwierząt charakteryzują się większym poszanowanie zwierząt niż w rolnictwie konwencjonalnym.

Ostatecznie, najlepszym sposobem, aby określić, czy rolnictwo ekologiczne jest lepsze dla konkretnej sytuacji, jest porozmawianie z ekspertami i podjęci świadomej decyzji w oparciu o rodzaj gleby i lokalne warunki wzrostu.

Są 4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.