Witamina B

Witamina B6: przewodnik

Witamina B6 często jest traktowana po macoszemu, mimo iż rola witaminy B6 jako kofaktora w reakcjach enzymatycznych biorących udział w metabolizmie aminokwasów i produkcji czerwonych krwinek jest dobrze znana. Od wielu lat wiadomo o możliwości wystąpienia toksyczności witaminy B6 (i…